07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk Broom House Quarrywood Court Livingston EH54 6AX 9:00 - 17:00

LEKARZ RODZINNY

Poradnia lekarza rodzinnego:

  • badanie lekarskie i postawienie diagnozy – leczenie nagłych zachorowań takich jak grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i inne infekcje dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, angina, nerwobóle, zapalenie dróg moczowych i inne objawy, w których nie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia oraz leczenie osób przewlekle chorych.

W pierwszym roku życia noworodek powinien być często mierzony oraz ważony, a takie pomiary powinny być nanoszone na siatki centylowe. W ten prosty sposób można szybko i skutecznie dokonać analizy i w razie potrzeby reagować.

 

Na podstawie pierwszych i kolejnych pomiarów będzie można stwierdzić, czy dziecko rośnie zdrowo i prawidłowo się rozwija. Przede wszystkim należy wykonać następujace pomiary: masa ciała – waga, długość ciała – wzrost i sprawdzić obwód jego główki.

 

Proszę wziąć pod uwagę, że wzrost dzieci jest sprawą indywidulaną i zależy od uwarunkowań genetycznych takich jak wzrost rodziców oraz uwarunkowań środowiskowych, na przykład sposobu odżywiania, ogólnych warunków życia rodziny i przebytych chorób.

 

Nigdy nie należy porównywać dzieci do rówieśników, gdyż każdy jest inny!