07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk Broom House Quarrywood Court Livingston EH54 6AX 9:00 - 17:00

Poradnia pediatryczna

konsultacje lekarskie z zakresu:

  • dla dzieci zdrowych ocena noworodka w pierwszych dniach życia,
  • diagnostyka wcześniaków,
  • konsultacja dotycząca szczepień,
  • porady w postępowaniu w sytuacji dolegliwości wieku noworodkowego i niemowlęcego takie jak kolka jelitowa, niestrawność, ulewanie,
  • ustalenie zasad żywienia noworodka i niemowlęcia
  • wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji dziecka
  • dla dzieci chorych rozpoznanie i leczenie chorób dzieci i młodzieży oraz monitorowanie ich prawidłowego rozwoju.

W pierwszym roku życia noworodek powinien być często mierzony oraz ważony, a takie pomiary powinny być nanoszone na siatki centylowe. W ten prosty sposób można szybko i skutecznie dokonać analizy i w razie potrzeby reagować.

 

Na podstawie pierwszych i kolejnych pomiarów będzie można stwierdzić, czy dziecko rośnie zdrowo i prawidłowo się rozwija. Przede wszystkim należy wykonać następujace pomiary: masa ciała – waga, długość ciała – wzrost i sprawdzić obwód jego główki.

 

Proszę wziąć pod uwagę, że wzrost dzieci jest sprawą indywidulaną i zależy od uwarunkowań genetycznych takich jak wzrost rodziców oraz uwarunkowań środowiskowych, na przykład sposobu odżywiania, ogólnych warunków życia rodziny i przebytych chorób.

 

Nigdy nie należy porównywać dzieci do rówieśników, gdyż każdy jest inny!