pl
07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk
pl
07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk

LEKARZ RODZINNY

Dr Grzegorz Matusiak

lekarz rodzinny

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracuje w zawodzie lekarza od 2001 roku. W 2008 roku zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.

Od 2007 do 2012 roku pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Terapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach projektów naukowych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Farmakologii zajmował się badaniami nad czynnikami modulującymi reaktywność mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów wapnia, tlenku azotu, endoteliny 1, cyklicznych nukleotydów oraz wpływu niedotlenienia i reperfuzji na procesy receptorowej i poza receptorowej regulacji oporu naczyniowego. Z zakresu tych zagadnień jest współautorem trzech publikacji i kilkunastu doniesień naukowych prezentowanych w czasopismach medycznych oraz podczas licznych krajowych i zagranicznych konferencji farmakologicznych.

W kwietniu 2012 roku, po obronie przewodu doktorskiego pracy pod tytułem: „Wpływ celekoksybu na śródbłonkowe i poza śródbłonkowe szlaki wazodylatacyjne tętnic krezkowych obkurczonych endoteliną 1”, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.