pl
07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk
pl
07716312080 rejestracja@kalmed.co.uk

INTERPRETACJA WYNIKÓW

omówienie wyników przez telefon

Za pomocą niniejszej strony składasz zamówienie na usługę i dokonujesz płatności. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzenia płatności kontaktuje się z Tobą lekarz – na wskazany numer telefonu i o wybranej przez Ciebie godzinie. Dostępne godziny wymienione są w rozwijanym menu poniżej. Opłata za usługę wynosi £40 i obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny.

Regulamin

Interpretację wyników oferuje KAL-Med Consulting Ltd.

W ramach interpretacji wynków KAL-Med umożliwia rozmowę z lekarzem medycyny rodzinnej.

Interpretacja wynków ma cel informacyjny i nie stanowi świadczenia zdrowotnego i nie zastępuje bezpośredniej konsultacji lekarskiej i nie może być podstawą do wystawiania recept ani zwolnień lekarskich.

Rozmowa telefoniczna nie umożliwia prowadzenia leczenia konkretnej osoby – informacje uzyskane podczas rozmowy z lekarzem mają charakter edukacyjno-poglądowy i mogą pełnić wyłącznie rolę porady w stosunku do rozpatrywanych dolegliwości, ale nie w odniesieniu do konkretnej osoby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa wykorzystania informacji uzyskanych przy pomocy interpretacji wyników, należy bezpośrednio skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie jakichkolwiek leków (również dostępnych bez recepty) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia – przed przyjęciem leku należy zawsze zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną, aby wykluczyć istnienie przeciwwskazań a ewentualne niejasności skonsultować z lekarzem.

Interpretacja wyników przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych, zdolnych do świadomej i krytycznej oceny podejmowanych czynności. Zabronione jest korzystanie z interpretacji wyników przez osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione.

Z usługi można korzystać wyłącznie w sposób nienaruszający przepisów prawa.

KAL-Med Consulting Ltd na stronach internetowych związanych z usługą wykorzystuje pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie usługi.