plen 07716312080 Rejestracja: Pn - Sob: 8.30 - 17.30
Broom House, Quarrywood Road, Livingston EH54 6AX

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Badanie lekarskie i postawienie diagnozy – leczenie nagłych zachorowań takich jak grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i inne infekcje dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, angina, nerwobóle, zapalenie dróg moczowych i inne objawy, w których nie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia oraz leczenie osób przewlekle chorych.  Diagnostyką dzieci i dorosłych, szczepienia ochronne i dla podróżujących, wypisywanie recept, zwolnień oraz możliwość wykonania płukania uszu. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem jego osoby jako całości wraz z jego rodziną, otoczeniem i całą społecznością.

Omówienie wyników przez telefon

Za pomocą niniejszej strony składasz zamówienie na usługę i dokonujesz płatności. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzenia płatności kontaktuje się z Tobą lekarz – na wskazany numer telefonu i o wybranej przez Ciebie godzinie. Opłata za usługę wynosi £40 i obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny.

Regulamin

Interpretację wyników oferuje KAL-Med Consulting Ltd.

W ramach interpretacji wynków KAL-Med umożliwia rozmowę z lekarzem medycyny rodzinnej.  

Interpretacja wynków ma cel informacyjny i nie stanowi świadczenia zdrowotnego i nie zastępuje bezpośredniej konsultacji lekarskiej i nie może być podstawą do wystawiania recept ani zwolnień lekarskich.

Rozmowa telefoniczna nie umożliwia prowadzenia leczenia konkretnej osoby – informacje uzyskane podczas rozmowy z lekarzem mają charakter edukacyjno-poglądowy i mogą pełnić wyłącznie rolę porady w stosunku do rozpatrywanych dolegliwości, ale nie w odniesieniu do konkretnej osoby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa wykorzystania informacji uzyskanych przy pomocy interpretacji wyników, należy bezpośrednio skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie jakichkolwiek leków (również dostępnych bez recepty) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia – przed przyjęciem leku należy zawsze zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną, aby wykluczyć istnienie przeciwwskazań a ewentualne niejasności skonsultować z lekarzem.

Interpretacja wyników przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych, zdolnych do świadomej i krytycznej oceny podejmowanych czynności. Zabronione jest korzystanie z interpretacji wyników przez osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione.

Z usługi można korzystać wyłącznie w sposób nienaruszający przepisów prawa.

Call Now Button