plen 01506 333 129 Mon - Sat: 8.30 - 17:00
Broom House, Quarrywood Court, Livingston EH54 6AX
plen 01506 333 129 Mon - Sat: 8.30 - 17:00
Broom House, Quarrywood Court, Livingston EH54 6AX

Dr n. med. Jacek Dygut

Specjalista Ortopeda
Dr Jacek Dygut

Dr n. med. Jacek Dygut, specjalista chirurg ortopeda traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i umiejętności zdobywał pod kierunkiem, m. in. prof. Janiny Sokołowskiej – Pituch, prof. Stanisława Konturka, prof. Andrzeja Szczeklika. Dyplom lekarza medycyny z oceną wyróżniającą uzyskał w 1987 roku.

W 1994 zdobył specjalizację I stopnia, a w 2001 specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii ortopedii i traumatologii. Doświadczenie zawodowe jako młody lekarz zdobywał w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, gdzie specjalizował się w leczeniu skomplikowanych (często z powikłaniami) złamań kości długich i krótkich oraz transplantacją skóry, a także całkowitą i częściową wymianą stawów biodrowych i kolanowych. Kompetencje dr. Jacka Dyguta zostały szybko zauważone. W związku z tym rozpoczął pracę w zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu oraz Rzeszowie jako przewodniczący komisji. Ponadto zajmował stanowisko lekarza orzecznika w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiele lat pracował jako biegły sądowy, ekspert w dziedzinie ortopedii i traumatologii w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Krośnie, Rzeszowie oraz Warszawie. W zakresie opiniowania tzw. błędów sztuki lekarskiej otrzymał tytuł eksperta rozstrzygającego. Istotnym etapem dalszego kształcenia było uzyskanie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej w 2016, która jest dla niego najważniejszym elementem profilaktyki i leczenia pacjenta.

Uwieńczeniem zdobytej praktyki i wiedzy była obrona pracy naukowej z zakresu opracowania przypadków błędów sztuki lekarskiej, leczenia stanów zapalnych stawów oraz palucha koślawego autorskimi, naturalnymi i nieoperacyjnymi metodami, a także praca dotyczyła analizy struktury uszkodzonego białka dystrofiny w chorobie Duchenne’a. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2019, zdobywając wyróżnienie.

Obecnie dr n. med. Jacek Dygut współpracuje z UJCM, gromadząc pokaźny dorobek naukowy. Jest inicjatorem wielu projektów badawczych, autorem szeregu publikacji i doniesień zjazdowych. Zamiłowanie do nauki zaowocowało polsko-amerykańskim patentem Hallux-Stop, będącym jedynym aparatem leczącym wadę statyczną stopy jaką jest paluch koślawy.

Dr n. med. Jacek Dygut jest specjalistą o dużej wiedzy, kompetencji oraz intuicji w diagnostyce, która umożliwia podjęcie właściwych kroków w leczeniu pacjenta. Natomiast wrażliwości i empatia pozwala na holistyczne podejście do chorego, którego nastawienie psychiczne jest niezwykle ważnym elementem w opiece zdrowotnej. Uśmiech i optymizm, a także niepodważalna wiedza i umiejętności jest receptą na sukces w procesie diagnostyczno-leczniczym, co potwierdzają opinie pacjentów, z którymi można się zapoznać na stronie Znany Lekarz.

Stosowane techniki leczenia:

Dr n. med. Jacek Dygut obecnie skupia się głównie na stosowaniu małoinwazyjnych interwencyjnych procedur regeneracyjno-rekonstrukcyjnych techniką przezskórną pod kontrolą USG tj. m.in. igłowanie, nacięcia, skaryfikacja, uwolnienia zrostów, uwolnienia złogów wapniowych ze ścięgien i kaletek, a ponadto podawanie osocza bogatopłytkowego do zwyrodnieniowo zmienionych jam stawowych oraz zmienionych zapalnie kaletek i pochewek ścięgnistych.

Istotą takiego podejścia jest przyspieszenie procesu gojenia i likwidacji stanu zapalnego przy leczeniu bólu z ograniczeniem ruchomości stawów i tkanek pozastawowych. Bardzo dobre rezultaty uzyskiwane są w leczeniu choroby zwyrodnieniowej oraz zmian pourazowych: obręczy barkowej, stawu łokciowego, drobnych stawów rąk, nadgarstka, stawu biodrowego i jego okolicy, stawu kolanowego, odcinka krzyżowego kręgosłupa, stawu skokowego oraz stopy.

Zakres uslug:

  • konsultacje ortopedyczne,
  • USG narzadu ruchu,
  • zastrzyki z uzyciem kwasu hialuronowego,
  • zastrzyki ze sterydem,
  • terapia osoczem bogatoplytkowym.

Cennik

Poradnia Ortopedyczna

Konsultacja ortopedyczna £ 150
Konsultacja Ortopedyczna - rozszerzona (omówienie badań i dokumentacji medycznej , utworzenie planu leczenia, CD- MRI , CT objaśnienie obrazu w formie procedury loop, kwalifikacje do zabiegów operacyjnych)£ 150
Konsultacja ortopedyczna z iniekcją dostawowa kwas hialuronowy (1 staw)£ 350
Iniekcja sterydowa (dodatkowo do wizyty)£ 60
Punkcja stawu / cysty£ 200
Konsultacja ortopedyczna z USG narządu ruchu (ścięgna, stawy, mięśnie, więzadła, małe elementy narządu ruchu, cysty, rozcięgna, entesopatie) z aplikacja HD Color Doppler£ 230
Konsultacja ortopedyczna z USG wysokiej częstotliwości nerwów obwodowych – 1 splot / 2 sploty£ 250 - 300
Konsultacja ortopedyczna z USG nadgarstka, dłoni£ 240
USG drugiego stawu+ £ 100
Wizyta z USG stawów biodrowych u noworodków i niemowląt£ 230
Konsultacja ortopedyczna z punkcją / biopsja – pod kontrolą obrazu USG£ 400
Raport medyczny£ 300 - 1000
Raport medyczny dla Firm Ubezpieczeniowych / Mały Raport Medyczny£ 250

Ortopedyczna Medyczna Regeneracja Narządu Ruchu

Procedura terapii osoczem bogatopłytkowym (PRP)£ 400
Procedura terapii osoczem bogatopłytkowym + kwas hialuronowy (PRP + HE)£ 450
Procedura terapii osoczem bogatopłytkowym - pod kontrolą obrazu USG - do 5 punktów podania (PRP)£ 2500
Call Now Button